Staff

Director of Center

Title Name Campus
Professor Hideyuki Tonooka Hitachi

Division of Information Technology Planning (DITP)

Title Name Campus
Professor, Head of DITP Hideyuki Tonooka Hitachi
Instructor --- ---
Clerk Junko Hasegawa Mito
Clerk Akiko Suzuki Mito
Clerk Katsuki Kuribayashi Mito
Clerk --- ---
Technical Staff --- ---

Division of System Administration (DSA)

Title Name Campus
Associate Professor, Head of DSA Yasuhiro Ohtaki Hitachi
Associate Professor Toshiyuki Shimada Mito
Lecturer Hiroshi Noguchi Hitachi
Clerk --- ---
Clerk --- ---
Technical Specialist Yoshibumi Ohmori Hitachi
Technical Staff Sachie Yamaguchi Mito
Technical Staff Tadafumi Nishihara Mito
Clerk Michio Hattori Hitachi
Office Assistant Yuko Muroi Mito
Office Assistant Mariko Saito Mito
Office Assistant Michiko Fukushima Ami

Division of Educational Technology (DET)

Title Name Campus
Associate Professor, Head of DET Shinya Sato Mito
Technical Staff --- ---